Letter from Lord Lytton to Messrs de Erven F. Bohn, 05 February 1873


Language: English
Source copy consulted: UBL BOH C 70, fol. 307
Abstract:

Lord Lytton asks de Erven F. Bohn for a new - increased - offer for an early copy of Kenelm Chellengly.

5 Feb.ry 1873


Gentlemen,


[1] I reply to your letter of the 29th Ulto, offering 30 £ for an early copy of my late father's forthcoming novel Kenelm Chellengly. I beg to inform you that I have simultaneously received from another Dutch Firm, precisely the same offer, viz. 30 £ for an early copy of that work, with a view to a Dutch translation of it. I am prepared to come to an agreement with the Firm which makes me the highest offer; and, as both your offers are at present precisely the same, I request you to inform me by return of post whether you are disposed to encrease your offer; and, if so, to what amount. I may add that in my own opinion, and also in that of all the foreign Firms with which I have concluded arrangements for early sheets, the posthumus interest of this book greatly enhances the commercial value of it.

I am now correcting the last proofs of Kenelm Chellengly; and as the book will be published shortly, if you desire to secure an early copy, I trust you will favour me with an early reply.

I have the honour to remain,[2]


Gentlemen
Your obedt. Servt

Lytton Knebworth Park Stevenage HertsEditorial annotations
1. Translation: Ik reageer op uw brief van de negenentwintigste jongstleden, waarin u 30 £ biedt voor een vroege kopie van wijlen mijn vader's aanstaande roman Kenelm Chellengly. Ik moet u helaas melden dat ik tegelijkertijd eenzelfde aanbod heb ontvangen van een andere Nederlandse firma; 30 £ voor een vroege kopie van dat werk, met een uitzicht op een Nederlandse vertaling ervan. Ik ben bereid een overeenkomst te sluiten met de firma die me het hoogste aanbod doet; en aangezien u beiden eenzelfde aanbod hebben gedaan, vraag ik u mij bij ommegaande post te informeren of u willens bent uw aanbod te verhogen; en zo ja, tot welk bedrag. Ik wil toevoegen dat naar mijn mening en naar die van alle buitenlandse firma's met wie ik afspraken heb gemaakt over vroege drukken, de postume interesse in dit boek de commerciële waarde flink doet toenemen. Ik ben op dit moment de laatste proeven van Kenelm Chellengly aan het corrigeren, aangezien dit boek spoedig gepubliceerd zal worden. Als u een vroege kopie wilt bemachtigen, ga ik ervan uit dat u me spoedig zult antwoorden.
2. On the reverse of this letter in erased pencil (and therefore barely legible) there are instructions in Dutch: Telegrapheer... £ 50: Dit is mij de...waard...gij ter...,Booktrade Correspondence Project, 2003

Transcribed by Wendy Kamerbeek